Emblèmes de calandre
!

Emblème hexagonal adhésif 26 mm